MalaherbaGal.
Mala herba é unha serie fotográfica, encamiñada coma un percorrido por diferentes lugares de paso, no que a natureza medra cunha forza propia.

Trátase de prantas e herbas que viven nos bordes das estradas, flores de asfalto e outras especies habitualmente contempladas coma broza invasora e maleza.Mala herba
Maleza. Vexetación composta de herbas, silvas etc., que medra nun lugar non desexado. Teñen unha grande capacidade de dispersión, son persistentes e competitivas.

Colle unha pouca de maleza para facer unha fogueira.︎

Inicio